Съюз на хотелиерите

Batán de Salas de Beroz

Съюзът на хотелиерите на „Златни пясъци“ е учреден през 2002 г. с решение № 3196 от 4 януари 2002 г. на Варненски окръжен съд като сдружение с идеална цел със седалище гр. Варна – ф.д. № 3196 от 2001 г.

С решение № 279 от 05.10.2012 г. на Варненския окръжен съд е променено името на сдружението на “Съюз на хотелиерите”, както и вида дейност на сдружението – от частна в общественополезна дейност.

Основна задача на Съюза е да задоволява в рамките на дейността си нуждите на своите членове, свързани с упражняване и развитие на хотелиерството по българското Черноморие.

Чрез своята дейност Съюза насърчава, подпомага и същевременно защитава интересите на своите членове, като популяризира постиженията им в страната и чужбина.

Уебсайт: www.hoteliersunion.org