Lozenitsa Estate 

Batán de Salas de Beroz

Лозеница 2018 е нов проект на винената карта на България, но с история, която започва през началото на 2018 г. със закупуването на няколко по-малки лозови масива в с. Лозеница и с.Виногради. Първите вина, получени от тях собственика споделя със семейството и приятели, и бързо всички се влюбват във вкуса на местното вино и красотата на Долината на р. Струма.

Над 500 km² площ от лозовите ни насаждения са разположени в Мелнишкия край – в близост до село Лозеница, в най-южната част от Долината на р. Струма. Изборът не е случаен – районът се слави с хилядолетни винарски традиции. Тероарът на региона е уникален за България.

Климатът е преходно–средиземноморски. Средната годишна температура в Сандански е 14,1ºС, а средната относителна влажност на въздуха е най-ниската за страната – 66%. Мекият и сух климат, близостта на Бяло море благоприятстват за отглеждането на лозя, които да дадат грозде с отлични характеристики. Собствените ни лозя са от сортовете Мерло, Кабарне – Совиньон, Сира, типичните за региона Широка Мелнишка лоза, Мелник 55, Мелнишки Рубин, Мавруд, Руен, Мелник 1300, Сандански Мискет, Тамянка, като е използван елитен италиански посадъчен материал.

Мелнишкия край е извор на хилядолетното лозарсво и винарство, движеща сила за развитието на модерния български туризъм. Районът около Петрич, Сандански и Мелник е най-концентрираният регион от винарни в страната, което чисто логистично го прави перфектен за винен туризъм. Може би е и най-добре структорираният регион от гледна точка на комуникация между винарните, посрещането на гостите и създаването на събития и инициативи.

Уебсайт: www.lozenitsaestate.com