Колеж по туризъм – Варна

Batán de Salas de Beroz

С радост и удоволствие ви приветстваме с добре дошли на страницата на най-старото висше училище по туризъм в България – Колеж по туризъм – Варна при Икономически университет – Варна, с 57 годишна история.

Нашата мисия е да градим конкурентоспособни професионалисти в туризма и проспериращи личности. За целта се стремим да поддържаме вдъхновяваща и активна среда за учене. Среда, в която се придобиват компетенции и качества, с които да се прави успешна кариера в сферата на туризма и свободното време, както и да се справя с предизвикателствата на съвременното общество и да се допринася за неговото развитие.

Образователната и научноизследователската дейност ние осъществяваме в тясно сътрудничество с туристическия бизнес, неправителствени браншови организации, фирми от индустрията на свободното време и разбира се, със силната подкрепа на Икономически университет-Варна.

Ценностите, които ни обединяват, вдъхновяват и създават една отличителна колежанска атмосфера са толерантност, насърчаване на креативността, стремеж към усъвършенстване и проява на грижа към бивши и настоящи колеги, клиенти, партньори и гости на колежа, Варна и България!

Уебсайт: www.ue-varna.bg/bg/p/7761/za-nas/kolezh-po-turizam-varna