Капатово

Batán de Salas de Beroz

Уважението към природата и нейните дарове е обединяващо екипа на градини и лозя „Капатово“. Създаването на стопанството започна със закупуването на първите земи през 1997г., за да достигне 1200 декара през 2010 г.

Изминалите години помогнаха за натрупване на безценен опит и познания за особеностите на местния климат, както и за природните предизвикателства пред нас като земеделски производител. Така стигнахме и до „нашата рецепта“ за земеделие – инвестиции и човешка грижа.

Трайните насаждения са изцяло подсигурени с капково напояване. Вложили сме средства в селскостопанска техника, хладилни камери, опаковачно-сортировачна база, търговска база.

Следвайки очакванията и потребностите на нашите клиенти продължаваме да развиваме стопанството, като експериментираме с производство базирано изцяло на ползване на биологични торове и препарати.

Уебсайт: www.kapatovo.bg