Винарска изба Тохун

Винарска изба Тохун

Винарска изба Тохун е модерна изба с класически – подземно, надземен тип за преработка на грозде с капацитет от 600 тона годишно. Избата разполага с високотехнологично Немско и Италианско оборудване, с цел производство на къси серии висококачествени вина.

Винарската изба разполага със 700 дка, собствени лозя, които са разположени в  Източен – Черноморски регион, в непосредствена близост до винарната.  Почвата е чернозем смолник и излужен чернозем. Умереноконтиненталния климат е с характерни течения от и към морето, съпътстващи с висока атмосферна влага по време на гроздобер,  благоприятствува за отглеждането на гроздата. Лозовите насаждения са засадени в периода 2000-2006г. и включват сортове Шардоне, Совиньон блан, Мерло и Каберне Совиньон. През 2013г. са преструктурирани 250 дка от съществуващите лозя, които са засадени със Сира, Пино Ноар, Семийон и нови клонове на Шардоне, Совиньон блан.

Уебсайт: www.tohun.bg