Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите

Batán de Salas de Beroz

Членовете на ВАРХ влагат в работата си професионализъм, енергия и новаторство. Целта на ВАРХ е да обединява хотелиерите и ресторантьорите във Варна и региона, за да бъде работата на всички успешна през целия туристически сезон, и извън него.

Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите е фокусирана върху защита интересите на своите членове и съдейства в различни направления, приоритетни за бранша:

Уебсайт: www.varh.org