Съюз на екскурзоводите в България

Batán de Salas de Beroz

Съюзът на екскурзоводите в България (СЕБ) е първата организация, създадена на територията на страната с цел обединение, защита и развитие на екскурзоводската професия. От 1990 г. до днес, броят на членовете нараства до 200, а езиците, на които обслужват до 20, в това число английски, български, френски, гръцки, датски, иврит, испански, италиански, немски, норвежки, полски, португалски, румънски, руски, турски, унгарски, нидерландски, чешки и други.

Организирането на мероприятия с учебна цел за екскурзоводи е сред основните дейности на СЕБ. Курсовете, лекториите, конференциите и семинарите предлагат уникалната възможност за споделяне на знания, умения и интересни преживявания в областта на екскурзоводската дейност, като ангажират вниманието и спомагат за интеграцията на всеки един от членуващите.

СЕБ улеснява комуникацията между екскурзоводите и техните клиенти – туроператори и туристически агенти. Това се осъществява чрез директна връзка (база от данни в официалния сайт на СЕБ) или индиректна връзка (с помощта на компетентно лице, отговарящо по телефона и електронната поща на организацията).

Част от екскурзоводите на СЕБ, са и професионални преводачи от/на чужди езици. Наемането на екскурзоводи и преводачи от СЕБ е възможно чрез граждански и трудови договори, с издаване на фактури, както лично от тях, така и през организацията

СЕБ продължава да привлича нови, амбициозни членове, да предлага възможности за повишаване на квалификацията им и усъвършенстване на уменията им като екскурзоводи, да облекчава връзката между екскурзоводите и туристическите фирми.

Уебсайт: www.bulguide.bg