Pink Pelican

Batán de Salas de Beroz
„Pink Pelican” идва от името на красивите розови птици, които в България се срещат единствено край Силистра, в защитения от UNESCO резерват. И тъй като Марио и Боян обмислят добре цялата си концепция, дебютната серия крафт вина на изба „Пинк Пеликан“ се нарича на името на защитения резерват „Сребърна“.

През 2017 година Марио и Боян започват бизнеса си – с технологична помощ от семейството и с много ентусиазъм. От родителите си са възприели не само знания за технологията и практиката на процеса, а и разбирането, че за да имаш успех в дадено начинание, трябва да гориш в него – да се отдадеш на работата с цялата си любов.

 

Уебсайт: www.pinkpelican.bg