Пекарна 101 хляба

Batán de Salas de Beroz

Производство на хляб и хлебни изделия. Направени и изпечени на място,от златните ръце на нашите майстори!