Millesime Chocolate

Batán de Salas de Beroz

Този шоколад е реколта която произлиза от почва от много специфичен географски район. Както във лозаро-винарският процес, ние искаме да подчертаем работата на природата, чиито вкусове се променят  от там е и нашето име ,,Реколта“ (Millesime Chocolate).

Подобно на това което можем да направим с виното, основното в нашият подход е да обработваме само зърна  добивани от изключителни насаждения.

Направете си изключителен подарък за сетивата с Millesime!

Уебсайт: www.millesime-chocolat.be