Либера Естейт

Batán de Salas de Beroz

Либера естейт е малък бутиков винен проект, който носи името на богиня Либера – богинята на плодородието и свободата. Началото на Либера естейт датира от 2013 година като тогава се произвеждат къси серии експериментални вина от различни сортове грозде.

Лозята на Либера естейт се намират в с. Хотово, община Сандански. Селото е разположено между Сандански и Мелник в Долината на Струма като винено-географска област. Сортовото разнообразие е изключително като най-големи масиви отглеждаме ендемитните сортове за региона – Широка мелнишка лоза, Мелник 55, Мелник 82, Керацуда и Сандански мискет. Палитрата от сортове се допълва от международни (световни) сортове като Шардоне, Мерло, Мускат, Сира и Каберне совиьон. Отскоро сме приютили и отглеждаме с много любов сортове като Каберне фран, Верментино, Асиртико, Гренаш и Мурведр, които смятаме за подходящи за отглеждане в региона.

Уебсайт: www.liberaestate.com