Българска Асоциация за Кулинарна Култура

New Bloom Winery

Българска Асоциация за Кулинарна Култура e учредена с цел да съхрани, усъвършенства и популяризира националните кулинарни традиции като ги обогатява с нови съвременни методи и практики на кулинарното изкуство превръщайки ги в неразривна част от съвременния бит и стил на живот на българските граждани.

 

Уебсайт: www.bacc-bg.com