AYA Estate Vineyards

Batán de Salas de Beroz

Като част от холдинг от няколко компании, занимаващи се с лозарство, производство на вино и спиртни напитки и търговия с вино, проектът „AYA“ е наследник на лозарските знания на няколко поколения, с над 80 години опит в занаятчийското производство на вина.

Производството на вино в България датира от времето на траките – преди 4 хилядолетия и не е спирало въпреки перипетиите на съдбата по тези земи. Всеки българин навярно е засягал тази област в даден момент от живота си. За някои от тях обаче не става дума само за контактни точки, а за дълбоки корени в тази област, с натрупани знания и успех – у нас и в чужбина.

Нашата мисия: Да бъдем пазител и възстановител на добрите вино-традиции в Мелнишкия регион, с цел запазване, възстановяване и промотиране на ендемичните, автохтонни сортове – за региона, и за България.

Нашата визия: Да бъдем посланик на местните, автохтонни сортове, да популяризираме типичните български вина в страната и в чужбина.

Наше основно верую е да работим с природата, а не против нея, затова и отглеждаме лозята си, следвайки принципите на биодинамиката. Ние интегрираме природата в нашата кауза и тя ни помага да създадем хармоничен свят, в който всеки елемент е в баланс, има своето място и значение. В нашите лозя можете да видите живота в цялата му прелест – калинки, червеи, треви, плевели, цветя, пчели и др. – биоразнообразие, подпомагащо лозята, които отглеждаме.

Уебсайт: www.ayaestatevineyards.com