Арт Парк

Batán de Salas de Beroz

Арт Парк ЕООД е основана през 2002г. Разполага със собствена база, квалифициран персонал и собствени товарни автомоби за доставка на предлаганото оборудване – метални шкафове, стелажни системи, парково оборудване, поцинковани стълбове и пилони, седалки за стадиони, LED прожектори и осветление. През 2010г. фирмата е сертифицирана по стандартът ISO 9001:2008.

Уебсайт: www.artpark.bg