Проект „Море и вино“

Batán de Salas de Beroz

В Черноморския регион условията на местния климат са едно от разковничетата за успеха на белите сортове. Голямата температурна амплитуда – топли дни и студени нощи, полъхът на ветровете, обусловен от недалечното разстояние до морския бряг и ниската надморската
височина, определят благоденствието на свежи и ароматни бели и ранозреещи червени сортове. Регионът се отличава с голямо разнообразие от стилове и качество на произвежданите вина със защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ).

Другата цел на проекта е информираност за отговорна консумация на алкохол. Алкохолът има място в европейския бит и култура: при празнуването на лични и религиозни празници. Според Министерството на здравеопазването за вредна употреба можем да говорим, когато човек все по-често пие и в същото време все по-често отлага решаването на ежедневните си задачи, така те постепенно минават на заден план. Вредната употреба на алкохол е пряко свързана със стреса на съвременния живот, но консумацията му не решава, а задълбочава проблемите.

Важен фактор, на който трябва да се залага е обучението на хората и придобиването на добра винена култура.

Повече информация за проекта „Море и вино“ можете да получите на сайта www.sea-and-wine.com