Институт по кулинарни изкуства

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

Галерия

Институт по кулинарни изкуства към Висше училище по мениджмънт подготвя студенти за професионална кариера в сферата на ресторантьорството и хранителната индустрия. Това е единствената акредитирана програма на ниво висше образование в Източна Европа, която води до степен Бакалавър при успешно завършване на обучението.

Програмата се води изцяло на английски език от кулинарни експерти с различен културен и международен практически опит. Ключова роля в обучението заемат и задължителните за подготовката стажове във висококатегорийни ресторанти, голяма част от които с категоризация Мишлен  - една, две или три звезди, във Франция, Испания, Португалия, Холандия, Великобритания, Германия и др. Повече за Висше училище по мениджмънт и  Институт за кулинарни изкуства можете да прочетете на www.vum.bg

------------------------

Culinary Arts Institute at Varna University of Management prepares students for professional career in the catering industry. This is the only accredited program at a university level in Eastern Europe and leads to a Bachelor's degree upon successful completion of the study course.

The program is being taught in English language by experienced chef-instructors with an extensive practical experience around the world. An integral part of the studies are also the mandatory internships at high-end and Michelin-star rated restaurants in France, Spain, Portugal, Netherlands, UK, Germany and more. Further information on Varna University of Management and Culinary Arts Institute you can find at www.vum.bg.