Фармацевтични лаборатории „Талодерма“

thallodermashop.com

Фотография

Създател на Фармацевтични лаборатории „Талодерма“ е проф. д. м. н. Златко Пенев (1933 - 2012 г.), изтъкнат български учен дерматолог, уважаван клиницист, изследовател и преподавател в областта на дерматологията на национално и международно ниво. Завършил през 1962 г. Медицинска академия - София със специализация „Кожни и венерически болести“.Избран е за професор през 1987 г. Резултат от дългогодишното сътрудничество на проф. Пенев с най-големите български производители на лекарствени и козметични продукти като„Фармафим“, „Ален мак“ и „Българска роза“, са неговите над 10 изобретения, повече от 40 рационализации и редица нововнедрени продукти. Проф. д. м. н. Златко Пенев се ползваше с голям авторитет като международен експерт и оторизиран оценител на лекарствени и козметични продукти. Той е автор на над 250 научни публикации, автор и съавтор на повече от 20 учебници, монографии, специализирани справочници. Член-кореспондент е на Френската академия по дерматология и венерология.Фармацевтични лаборатории „Талодерма“ са продукт на предприемаческия дух, научен опит и творческа енергия на проф. Златко Пенев, който ги създава заедно със своята съпруга - магистър фармацевта Гергана Пенева и техния екип през 1991 г. Продуктите на "Талодерма" обединяват достойнствата на българските природни богатства и традиция с достиженията на съвременната наука и технология. Производствената листа на компанията включва: дермато-козметични продукти, хранителни добавки и медицински изделия. "Талодерма" е член на Българската национална асоциация Етерични масла, парфюмерия и козметика, асоцииран член на Европейската козметична асоциация Cosmetics Europe.

https://thallodermashop.com/