ВИ „Братя Минкови“

mb1.ffsbg.com

Фотография

В Карнобатския край винопроизводството има многовековна традиция. Доказателство за това са разкопките на многобройните тракийски могили в района на Карнобат, при които са открити червенофигурни керамики с изображения на бог Дионис, както и различни съдове за вино. Сведения за винопроизводството по тези земи откриваме и в историческите хроники от V-IV век пр. Хр., свидетелстващи за оживена търговия между местните винопроизводители и елинските черноморски колонии.
 
По-късно, по време на Първото българско царство, величествената средновековна крепост “Маркели” освен защитната си функция играела и ролята на винохранилище. Грандиозното укрепление е разположено на 7.5 км западно от днешния Карнобат и заема площ от 700 дка.
 
За добре поддържаните лозя и хубавото вино в района на Карнобат се споменава и в бележките на десетките чужди пътешественици – немци, французи, англичани, поляци, унгарци, посещавали тези земи в периода XV - XIX век. Според свидетелствата с много грижа и умение местните хора подготвяли нови терени за лозя, ограждали земите и култивирали сортове, познати и днес.
 
Малко известен факт е, че карнобатски винари са донесли на България първия златен медал от световно винено изложение. Отличието е присъдено през далечната 1894 г. в Брюксел на Иван, Васил и Никифор Минкови, известни като братя Минкови. Произхождали от знатен род и били изключително напредничави и просветени хора. И тримата завършили престижни европейски университети, но решили да се посветят на най-голямата си страст – винарството. През 1875 г. братя Минкови създали своя изба във възрожденската част на Карнобат – Черковна. Деветнадесет години по-късно, през 1894 г., те изпратили проби от най-доброто си вино на Международното изложение в Брюксел. Журито го удостоило със златен медал и то станало първото българско вино, получило най-престижното за времето си европейско отличие.
 
Днес Винарска Изба „Братя Минкови“ остава вярна на традициите наследени от тримата братя от далечната 1875 г. Енолозите на избата съчетават автентичните технологии на старите майстори с най-модерните достижения във винопроизводството.
 
Уникалното съчетание на релеф, климатични и почвени особености е предпоставка за превъзходното качество на гроздето от Карнобатския край. В Карнобатската котловина се отглеждат както традиционни за страната, така и интернационални винени сортове. Разнообразието от сортове и тероарните особености на района благоприятстват създаването на висококачествени вина. 
В Карнобатския край винопроизводството има многовековна традиция. Доказателство за това са разкопките на многобройните тракийски могили в района на Карнобат, при които са открити червенофигурни керамики с изображения на бог Дионис, както и различни съдове за вино. Сведения за винопроизводството по тези земи откриваме и в историческите хроники от V-IV век пр. Хр., свидетелстващи за оживена търговия между местните винопроизводители и елинските черноморски колонии.
По-късно, по време на Първото българско царство, величествената средновековна крепост “Маркели” освен защитната си функция играела и ролята на винохранилище. Грандиозното укрепление е разположено на 7.5 км западно от днешния Карнобат и заема площ от 700 дка.
За добре поддържаните лозя и хубавото вино в района на Карнобат се споменава и в бележките на десетките чужди пътешественици – немци, французи, англичани, поляци, унгарци, посещавали тези земи в периода XV - XIX век. Според свидетелствата с много грижа и умение местните хора подготвяли нови терени за лозя, ограждали земите и култивирали сортове, познати и днес.
Малко известен факт е, че карнобатски винари са донесли на България първия златен медал от световно винено изложение. Отличието е присъдено през далечната 1894 г. в Брюксел на Иван, Васил и Никифор Минкови, известни като братя Минкови. Произхождали от знатен род и били изключително напредничави и просветени хора. И тримата завършили престижни европейски университети, но решили да се посветят на най-голямата си страст – винарството. През 1875 г. братя Минкови създали своя изба във възрожденската част на Карнобат – Черковна. Деветнадесет години по-късно, през 1894 г., те изпратили проби от най-доброто си вино на Международното изложение в Брюксел. Журито го удостоило със златен медал и то станало първото българско вино, получило най-престижното за времето си европейско отличие.
Днес Винарска Изба „Братя Минкови“ остава вярна на традициите наследени от тримата братя от далечната 1875 г. Енолозите на избата съчетават автентичните технологии на старите майстори с най-модерните достижения във винопроизводството.
Уникалното съчетание на релеф, климатични и почвени особености е предпоставка за превъзходното качество на гроздето от Карнобатския край. В Карнобатската котловина се отглеждат както традиционни за страната, така и интернационални винени сортове. Разнообразието от сортове и тероарните особености на района благоприятстват създаването на висококачествени вина.
 

http://mb1.ffsbg.com/