Изба Боровица

Фотография

Сгушена сред белоградчишките скали и намираща се в близост до едноименното село, „Винарска изба Боровица” е ориентирана предимно към създаването на сравнително ограничени партиди вина  с изявен характер и носещи спецификата на тероара, а Северозападна България е регион, който предлага добри възможности за получаване на грозде и вино с отличителни характеристики.

Поради изключително ограничените количества на преработваното грозде, произвежданите в изба "Боровица"  вина са в минимални количества, но със силно изявен характер, отразяващ спецификата на съответния тероар. Една част от лозята са разположени под известните белоградчишки скали върху червена песъкливо-камениста почва.

Чрез проекта „WIN Wines” се предлагат две селектирани и ограничени колекции от вината на избата, колекция Боровица, колекция "Great terroirs" и колекция "Les Amis".

Изба Боровица е член на Българската Асоциация на Независимите Лозаро-Винари.