Други

БУЛТЕКС 99 ЕООД

www.beunique.bg; www.bultex99.com

Tatratea

www.tatratea.com

Forever

www.flp.bg

Chef&Sommelier

Агенция за икономическо развитие Варна

www.veda-bg.eu

Луксардо

www.coolspir.it